De Voordeur en AmsterdamUMC start academische Werkplaats Shift Left, Innovatie Lab Mentale Gezondheid

Arkin heeft de ambitie om koploper te zijn op het gebied van zorginnovatie en kwaliteit. Door slim te innoveren proberen we antwoorden te vinden op de uitdagingen van deze tijd. Onderzoek en innovatie vindt plaats binnen de verschillende academische werkplaatsen die bij de meeste specialismen actief zijn. We zijn trots dat we kunnen mededelen dat vanaf dit jaar een nieuwe academische werkplaats van start is gegaan! Deze nieuwe werkplaats ‘Shift Left’ is verbonden aan de Voordeur van Arkin en AmsterdamUMC. Shift Left richt zich met haar onderzoeken op het voorkomen, vroegtijdig behandelen en terugvalpreventie bij psychische problemen en aandoeningen (zoals angst, depressie, suïcidaliteit). Daarmee breiden we het onderzoek binnen Arkin uit in lijn met het Integraal Zorg Akkoord waarin het belang van (terugval-)preventie duidelijk wordt beschreven.

‘Shift Left’ verwijst naar een benadering uit de ICT, waarbij al zeer vroeg in het proces begonnen wordt met ontwikkelen, testen, evalueren en door-ontwikkelen. Het doel van Shift Left is om processen zo efficiënt mogelijk te maken en kwaliteit te verbeteren, door iedereen zelfstandig toegang te bieden tot hulpbronnen en kennis. Dit principe passen wij toe in deze Academische Werkplaats, om mensen met mentale problemen en hulpverleners efficiënt hulp te kunnen bieden.

We zetten in op korte doeltreffende interventies zowel binnen als buiten de ggz. Hieronder vallen interventies die tijdig ingezet kunnen worden in de ggz (zoals bij mensen die op de wachtlijst staan van de ggz), maar ook in huisartsenpraktijken en in het maatschappelijk domein. Het Shift Left Innovatie Lab Mentale Gezondheid Arkin richt zich onder meer op gepersonaliseerde E-health, het inzetten van het sociale domein bij interventies (zoals buurtwerkers) en het bevorderen van sociale verbinding.

Claudi Bockting is voorzitter van Shift Left Lab, zij is klinisch psycholoog en hoogleraar klinische psychologie in de psychiatrie bij het AmsterdamUMC afdeling psychiatrie. Daarnaast zit zij in de directie van het Centre for Urban Mental Health van de Universiteit van Amsterdam. Vanuit Arkin zijn Gertrude van Nederpelt en Jurgen Cornelis – directie De Voordeur – verbonden aan deze Academische Werkplaats.

Nieuwsgierig? Houd onze site in de gaten: SHIFT LEFT | Innovatie Lab Mentale Gezondheid – Arkin Onderzoek.

 

Claudi Bockting:

“Met het ‘Shift Left’ lab geven we mentale gezondheid prioriteit: vroegtijdige interventie waarbij we de mens en diens omgeving meenemen. We zetten nadrukkelijk in op onderzoek naar digitale innovaties om zorg toegankelijker en efficiënter te maken. De ambitie van Shift Left is om op deze manier bij te dragen aan het vinden van een oplossing voor een van de grootste vraagstukken binnen de ggz: het creëren van een toegankelijke, effectieve en betaalbare geestelijke gezondheidszorg, die mensen die het nodig hebben tijdig weet te bereiken.”