CrimeLab Down Under

Op woensdag 21 juni stonden Thimo van der Pol, Cylia Hendriks en Lisanne Smulders op het International Association of Forensic Mental Health Services congres in Sydney.
Het symposium richtte zich op het Wijkteams project in Zuidoost en het gebruik van Virtual Reality en Biocueing/Wearables in de forensische zorg.

Wijkteams project in Zuid Oost
Het eerste onderwerp was het “Innovative Expert Network Model for Adolescents with Disruptive Behavior Problems and Multi-Problem Families to Increase Urban Mental Health: a City Approach” gepresenteerd door Thimo van der Pol. Dit onderzoek richtte zich op het identificeren van gemeenschappelijke mechanismen en technieken in evidence-based systemische behandelingen voor adolescenten met gedragsproblemen. Vanuit dit onderzoek is een preventief community-based netwerk model ontwikkeld voor de wijkteams wat in een pilot-studie in Amsterdam Zuidoost is geïmplementeerd en onderzocht.

VReedom
Het tweede onderwerp, gepresenteerd door Cylia Hendriks, was “VReedom: training for authorized leave of absence through virtual reality”. Deze studie onderzocht de therapeutische en rehabilitatieve toepassing van Virtual Reality om psychiatrische patiënten voor te bereiden op hun eerste geautoriseerde verlof. Het idee was om met behulp van VR realistische situaties na te bootsen, zoals buiten wandelen, naar de supermarkt gaan en met vreemden praten, om zo de ervaren stress voorafgaand aan het verlof te verminderen. De inhoud van het studieprotocol en speerpunten van de feasibility studie zijn gepresenteerd. Na doorontwikkeling van het protocol zal er effectonderzoek gedaan worden naar de VReedom interventie.

Awearable
Het derde onderwerp, gepresenteerd door Lisanne Smulders, was “Het gebruik van de Sense-it app om de interoceptieve bewustwording in (forensische) geestelijke gezondheidszorg te vergroten”. Deze presentatie richtte zich op het gebruik van biocueing, een smartwatch en smartphone, om individuen feedback te geven over fysieke signalen van spanning (een verhoogde hartslag). Het doel hiervan is om de interoceptieve bewustwording van clienten te vergroten. Voorlopige resultaten van een studie naar het vroegtijdig signaleren van spanning in de residentiele jeugdzorg gepresenteerd. In toekomstig onderzoek zal worden uitgezocht voor welke cliënten biocueing van toegevoegde waarde kan zijn in verschillende soorten therapie. Hierin zullen, naast zelfrapportage en rapportage door behandelaren, fysiologische uitkomstmaten een belangrijke rol spelen.