Christel Middeldorp geeft lezing op NVvP congres

Christel Middeldorp hield een lezing op het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie in het plenaire deel van het programma “Hollands glorie”.

In haar lezing ging ze in op de invloed van gezinsfactoren, zowel genetische als omgevingsfactoren, op de continuiteit van psychische klachten van de kindertijd tot in de volwassenheid. Ze besprak hoe het middels onderzoek van het DNA duidelijk is geworden dat er genetische varianten zijn die gedurende het gehele leven het risico op psychopathologie beïnvloeden. Daarnaast liet ze zien hoe ouderlijke psychopathologie en psychopathologie bij de kinderen elkaar wederzijds kunnen beïnvloeden. Hierbij verbeteren de klachten van ouders als de klachten van de kinderen verbeteren en vice versa. Maar we ook dat in deze gezinnen het beloop vaak ongunstiger is bij zowel ouder als kind. Christel eindigde de presentatie met hoe academische werkplaats GEZIeN gezinsgericht werken aan mentale gezondheid onderzoek zal doen naar het verbeteren van het beloop door middel van een gezinsgerichte benadering.