Annemieke ter Harmsel is gepromoveerd!

Woensdag 2 november verdedigde Annemieke ter Harmsel, werkzaam als GZ psycholoog bij Inforsa, haar proefschrift “Be Aware: Biocueing as an Addition to Aggression Regulation Therapy in Forensic Psychiatric Outpatients” aan de Vrije Universiteit. Haar promotoren vanuit kenniscentrum Forensische Zorg | Crime Lab waren Arne Popma en Anneke Goudriaan.

Annemieke begon de ceremonie met een uitleg over het onderzoek waar zij de afgelopen jaren hard aan heeft gewerkt. Hierin werden smartwatches en smartphones ingezet om cliënten met agressie regulatie problematiek meer inzicht te geven in triggers voor hun boosheid. Het blijkt dat dit goed haalbaar is om uit te voeren en dat het cliënten inzicht lijkt te geven in hun lichamelijke spanningssignalen, maar ook dat er in de doorontwikkeling van de applicatie en inbedding in de behandeling nog winst te behalen valt.

Vervolgens werd met de oppositie de discussie gevoerd over de bevindingen van dit onderzoek en de mogelijke gevolgen voor de praktijk. Zo is er gesproken over de hartslag als indicator voor oplopende boosheid, het verschil tussen proactieve versus reactieve agressie, en werd een schets van de ontwikkelingen in de komende tien jaar besproken. Een van deze ontwikkelingen is het vervolgonderzoek dat onlangs binnen Inforsa van start is gegaan.

Aan het eind van de verdediging ontving Annemieke onder luid applaus haar bul en de graad Doctor uit handen van Professor Arne Popma.

Geïnteresseerd in het proefschrift? Dat is hier te lezen.

Van harte gefeliciteerd Annemieke!