Alcoholgebruik geen voorspeller van ongunstig depressieverloop.

De mate van alcoholgebruik blijkt niet samen te hangen met een ongunstig ziekteverloop bij mensen met depressie. In tegenstelling tot de verwachting hadden matige en overmatige drinkers na drie jaar een vergelijkbaar risico op een langdurige depressie, als lichte drinkers. Zo blijkt uit een nieuw onderzoek van ggz-instelling Arkin in samenwerking met het Trimbos instituut.

Op basis van de literatuur zijn er aanwijzingen dat ernstige alcoholstoornissen het beloop van een depressie bij opgenomen patiënten in zorg mogelijk nadelig kan beïnvloeden. Maar beïnvloedt alcoholgebruik ook het beloop van een depressie bij mensen uit de algemene bevolking?

In dit onderzoek werd er gebruik gemaakt van data van de NEMESIS-2 studie (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2), een grootschalige studie naar de psychische gezondheid van de algemene Nederlandse bevolking. Voor het nieuwe onderzoek zijn 642 onderzoeksdeelnemers geselecteerd, welke bij aanvang van de studie een depressieve stoornis hadden en vervolgens drie jaar lang zijn gevolgd.  Zij werden ingedeeld op basis van hun wekelijkse alcoholgebruik: niet-drinkers (0 glazen), lichte drinkers (≤7 glazen), matige drinkers (vrouwen: 8-13 glazen, mannen: 8-20 glazen) en overmatige drinkers (vrouwen: ≥14 glazen, mannen: ≥21 glazen). In totaal was 23.8% een niet-drinker, 52.0% een lichte drinker, en was 14.3%  en 9.4% respectievelijk matige en overmatige drinkers.

Alcoholgebruik geen voorspeller van depressieverloop

Na analyse bleek dat het alcoholgebruik van mensen met een depressie op de eerste meting niet voorspelde  of zij op de volgende meting ook een depressie hadden. Kortom: alcoholgebruik was geen voorspeller voor langdurige depressie onder depressieve mensen in de algemene bevolking. Gezien de mogelijke schadelijke effecten van alcohol voor de algehele gezondheid, blijft aandacht voor de combinatie van depressie en alcoholgebruik wel van belang.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in Epidemiology and Psychiatric Sciences.