Terug naar Arkin Onderzoek

Psychotherapie bij depressie en persoonlijkheidsstoornissen

Aanleiding

Longitudinaal onderzoek heeft aangetoond dat het beloop van een depressieve stoornis wordt gekenmerkt door een hoog risico op terugval. Kortdurende psychotherapie is effectief tegen depressie, maar remissie percentages zijn bescheiden. Comorbide persoonlijkheidsstoornissen zijn één van de meest robuuste voorspellers van terugval bij verschillende psychische stoornissen. Patiënten met persoonlijkheidsstoornissen (PS) zijn moeilijk te behandelen en in de klinische praktijk blijkt de prevalentie van PS en comorbiditeit hoog.
In de afgelopen decennia zijn intensieve behandelvormen ontwikkeld, met name voor borderline persoonlijkheidsstoornissen (BPS). Deze therapieën hebben hun werkzaamheid bewezen. Vervolgens zijn ook voor andere persoonlijkheidsstoornissen psychodynamische – en schema groepstherapieën ontwikkeld. Echter, effectiviteit studies naar de behandeling van PS zijn schaars. Ook is er weinig onderzoek gedaan naar de effecten van comorbide psychische stoornissen of andere klinische variabelen (zoals de ernst van psychologische symptomen) op behandeluitkomsten.

Doel en methodiek van het onderzoek

Vijf effect studies die de volgende onderwerpen en vragen behandelen:

  • Wat is de effectiviteit van individuele kortdurende psychotherapie voor een ernstige depressieve stoornis op het moment van therapiestop en op lange termijn?
  • Wat is het effect van comorbide persoonlijkheidsstoornis(sen) en andere klinische waarden op het herstellen van een depressie, interpersoonlijk functioneren en kwaliteit van leven?
  • Wat is de effectiviteit van kort- en langdurende groeps-schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen op het moment van therapiestop en follow-up, en in hoeverre leidt deze effectiviteit tot remissie in de klinische praktijk?
  • Wat is het effect van hoge comorbiditeit van depressie op algemeen psychologisch welbevinden na de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen?
  • Wat is de kosteneffectiviteit van MBT-dagbehandeling for borderline persoonlijkheidsstoornissen bij therapiestop en na 3 jaar follow-up?

Voor alle studies zijn patiënten geworven in verschillende poliklinieken van de specialistische geestelijke gezondheidszorg in een grote stad in Nederland.


David Koppers

Senior Onderzoeker, Klinisch Psycholoog

Rien Van

Opleider psychiatrie, Directeur Behandelzaken

Jack Dekker

Hoogleraar

Media

Samenwerkingspartners

 

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin