Terug naar Arkin Onderzoek

Muziektherapie bij Forensisch-Psychiatrische Cliënten

Achtergrond

Veel cliënten in forensische (en gesloten) psychiatrie met psychotische kwetsbaarheid kampen met een verscheidenheid aan problemen. Naast positieve en negatieve symptomen hebben deze cliënten ernstige cognitieve problemen. Problemen dienen zich aan op verwerkingssnelheid, werkgeheugen, aandachtstaken en executieve functies. Door deze problemen kunnen zij zich moeilijker concentreren of nieuwe informatie leren. Uit eerder onderzoek bleek dat cliënten die laag scoren op aandachtstaken ook vaker uitvallen bij behandeling dan andere cliënten. Waar eerdere cognitieve training weinig resultaat boekte blijkt uit een pilotstudie dat muziektherapie deze cognitieve functies kan versterken bij een therapieresistente populatie.

Doel van het Onderzoek

Om met zekerheid het effect van muziektherapie op cognitieve functies te onderzoeken wordt er een multicenter RCT opgezet. In deze studie ontvangt de experimentele groep een speciaal ontwikkelde muziektherapeutische interventie gericht op het versterken van cognitieve functies (musical attention control training, MACT). De controle groep ontvangt een muziektherapeutische interventie gericht op het verminderen van negatieve symptomen.
In totaal includeren we minimaal 127 cliënten met een psychose spectrum stoornis die random toegewezen aan de experimentele en de controlegroep. Bij deelnemers worden 5maal neurocognitieve tests afgenomen. Om bias te verminderen worden naast cliënten van Inforsa ook cliënten van andere Forensisch Psychiatrische Klinieken en Centra geïncludeerd.

Methodiek

In de MACT leren cliënten hun aandacht richten in muzikale werkvormen. Daarbij worden de verschillende cognitieve functies uitgedaagd. De interventie komt uit de revalidatie en lijkt ook effectief voor mensen met een psychotisch kwetsbaarheid.
Het onderzoeksteam bestaat uit Prof. Dr. Anneke Goudriaan, Dr. Laurien Hakvoorts, Prof. Dr. Geert-Jan Stams en Rob van Alphen in nauwe samenwerking met de academische werkplaats van Inforsa en het Amsterdam UMC


Rob van Alphen

PhD Student, GZ-Psycholoog i.o.

Anneke Goudriaan

Hoogleraar

Laurien Hakvoort

Senior Muziektherapeut

Geert-Jan Stams

Hoogleraar

Media

Samenwerkingspartners

 

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin