Terug naar Arkin Onderzoek

Zelfmanagement bij en de behandeling van depressie

Aanleiding

Meer dan twee derde van alle patiënten met een depressie ervaart onvoldoende verbetering van behandeling. Om behandeling ook op domeinen die voor patiënten relevant zijn effectief te laten zijn, en om een depressie waar mogelijk zelf te kunnen ‘managen’, zullen behandelingen en zelfmanagementstrategieën meer moeten aansluiten bij wat patiënten zelf nuttig vinden.

Methode

Het exploreren van het patiëntenperspectief op zelfmanagement en professionele behandeling voor depressie stond centraal in dit onderzoek. We gebruikten hiervoor overwegend kwalitatieve methodieken: individuele diepte-interviews, concept mapping (een gemixte methode) en een onlinevragenlijst.

Korte samenvatting resultaten

Hieruit kwam naar voren dat patiënten op vele manieren een actieve bijdrage menen te kunnen leveren in het zelf managen van hun mentale gezondheid. Thema’s die naar voren kwamen waren onder meer ‘Activiteiten ondernemen’ (bijvoorbeeld ‘regelmatig naar buiten gaan’), ‘Focus op de diagnose depressie (bijvoorbeeld ‘acceptatie’) en behandeling’ (bijvoorbeeld ‘vertrouwen hebben in een behandelaar’), ‘Sociaal-maatschappelijke betrokkenheid’ (bijvoorbeeld ‘de depressie delen met familie’) en ‘Goede structuur en zelfzorg’ (bijvoorbeeld ‘haalbare doelen stellen’).

Een gebrek aan duidelijkheid en overeenstemming over de oorzaak van de depressie en over de inhoud van behandeling, en geen vertrouwen in de behandelrelatie, werden in een behandeling als belemmerend ervaren. Het belang van het exploreren van de perspectieven van individuele patiënten werd aangetoond om een behandeling te kunnen geven met gezamenlijk overeengekomen doelen.


Roos van Grieken

Senior Onderzoeker, Psychiater

Publicaties

Zelfmanagement bij en behandeling van depressie; het patiëntenperspectief

Van Grieken, R.A. & Schene, A.
Verschenen in Tijdschrift voor Psychiatrie, 60, 627-636 (2018)

The use and helpfulness of self-management strategies for depression: The experiences of patients

Van Grieken, R.A., van Tricht, M.J., Koeter, M.W.J., van den Brink, W. & Schene, A.H.
Verschenen in PLoS One, 13(10) (2018)

Patients׳ perspectives on how treatment can impede their recovery from depression

Van Grieken, R.A., Beune, E.J.A.J., Kirkenier, A.C.E., Koeter, M.W.J. & van Zwieten, M.C.B.
Verschenen in Journal of Affective Disorders, 167, 153-159 (2014)

Patients’ perspective on self-management in the recovery from depression

Van Grieken, R.A., Kirkenier, A.C.E., Koeter, M.W.J., Nabitz, U.W. & Schene, A.H.
Verschenen in Health Expectations, 18 (5), 1339-1348 (2013)

Het patiëntenperspectief op zelfmanagement in het herstel van depressie

Van Grieken, R.A., Kirkenier, A.C.E., Koeter, M.W.J., Nabitz, U.W. & Schene, A.H.
Verschenen in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 156 (2012)

 

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin