Terug naar Arkin Onderzoek

Ouderschap & PTSS: Meta-analyse

Aanleiding

De afgelopen jaren is er steeds meer onderzoek gedaan naar de relatie tussen PTSS en opvoeding. Hierdoor hebben we een goed beeld gekregen van de invloed die PTSS kan hebben op de manier waarop ouders hun kinderen opvoeden. Opvoeding is een veelzijdig begrip dat bestaat uit verschillende componenten. Twee van deze componenten zijn opvoedgedrag (bijvoorbeeld strengheid, consequentheid, gebruik van straffen en belonen) en opvoedstress. Uit bestaande onderzoeken weten we dat een grotere mate van PTSS-symptomen samenhangt met negatiever opvoedgedrag en meer opvoedstress.

Doel van het onderzoek

Hoewel er dus al veel kennis in kaart is gebracht over PTSS en opvoeding, bestaan er ook nog veel vragen. Eén van die vragen is: heeft het soort trauma dat iemand heeft meegemaakt, invloed op de relatie tussen PTSS-symptomen en opvoedgedrag/opvoedstress? Op dit moment is die vraag moeilijk te beantwoorden. Dat komt doordat veel van de bestaande onderzoeken gaan over ouders die één bepaald soort trauma hebben meegemaakt, en dus niet verschillende soorten trauma’s met elkaar vergelijken. Die vergelijking is wel belangrijk om te maken. Wanneer we weten of bepaalde soorten trauma’s de relatie tussen PTSS en opvoedgedrag/opvoedstress versterken, kunnen we bijvoorbeeld beter identificeren welke ouders baat zouden kunnen hebben bij opvoedondersteuning.

Voor dit onderzoek hebben we gezocht in de literatuur van 1980 tot 2020 naar alle studies waarin PTSS-symptomen en opvoedgedrag of opvoedstress worden gemeten. Vervolgens hebben we de oorspronkelijke data opgevraagd bij de onderzoekers van deze studies. Wanneer we al deze data samenvoegen en analyseren, verwachten we te kunnen zien of er inderdaad verschillen zijn tussen mensen die verschillende soorten trauma’s hebben meegemaakt in de relatie tussen PTSS-symptomen en opvoedgedrag/opvoedstress. Om dat te onderzoeken, kijken we naar twee aspecten van het trauma: of het interpersoonlijk was (bijv. mishandeling) of niet interpersoonlijk (bijv. een natuurramp); en of het in de kindertijd of volwassenheid plaatsvond.

Onze onderzoeksvragen

  1. Wat is de relatie tussen PTSS-symptomen en opvoedgedrag?
  2. Wat is de relatie tussen PTSS-symptomen en opvoedstress?
  3. Wordt de relatie tussen PTSS-symptomen en opvoedgedrag/opvoedstress gemodereerd door het type trauma (interpersoonlijk/niet interpersoonlijk) en de timing van het trauma (kindertijd/volwassenheid)?

Dit onderzoek loopt nog. Er volgt in de toekomst een publicatie in een academisch tijdschrift, waarin de resultaten van dit onderzoek worden beschreven.


Laurien Meijer

PhD Student

Kathleen Thomaes

Hoofd Kenniscentrum, Manager Behandelzaken

 

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin