Terug naar Arkin Onderzoek

Ouderschap & PTSS: Interviewstudie

Aanleiding
Dit onderzoek gaat over de persoonlijke ervaringen van ouders met posttraumatische stressstoornis (PTSS). Hoewel er al best veel onderzoek is gedaan naar de relatie tussen PTSS en ouderschap, weten we nog maar weinig over hoe ouders met PTSS de opvoeding zelf ervaren. Het is belangrijk om deze persoonlijke ervaringen in kaart te brengen, om twee redenen. Ten eerste kunnen onderzoekers, hulpverleners en andere professionals ouders met PTSS beter begrijpen als er meer bekend is over hun ervaringen. Ten tweede weten we uit eerder onderzoek dat veel ouders met PTSS graag zouden willen dat het ouderschap meer aan bod kwam in hun behandeling. Door de ervaringen van ouders te onderzoeken, kunnen we dus bijdragen aan hulpverlening die beter aansluit bij waar ouders zelf behoefte aan hebben.

Doel van het onderzoek
In dit onderzoek hebben we 14 ouders met PTSS, die bij Sinai Centrum behandeld werden of op de wachtlijst stonden, geïnterviewd over hoe zij het ouderschap ervaren. Daarnaast vulden deze ouders een aantal vragenlijsten in over zichzelf en hun kind. Het doel was om de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:

  1. Welke uitdagingen ervaren ouders met PTSS?
  2. Wat zijn de sterke kanten van ouders met PTSS?
  3. Welke rol speelt het kind in de manier waarop de ouder omgaat met PTSS?
  4. Hoe praten ouders met hun kind over PTSS?
  5. Op welke manier ondersteunt de sociale omgeving ouders met PTSS?

Uitkomsten van het onderzoek
De uitkomsten van dit onderzoek zijn tot nu toe gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Er is een rapport gemaakt voor behandelaars van Sinai Centrum, waarin wordt beschreven welke wensen en behoeften ouders hebben rondom opvoedondersteuning naast de traumabehandeling.
  • De ervaringen van ouders die we in dit onderzoek in kaart hebben gebracht, zijn meegenomen in de ontwikkeling van KopOpOuders voor PTSS. Zo krijgen deelnemers in de cursus tips die gebaseerd zijn op de ervaringen van echte ouders. En de begeleiders van de cursus hebben in hun training geleerd wat volgens ouders zelf de do’s en dont’s zijn voor een goede begeleiding.

Er volgt in de toekomst nog een publicatie in een academisch tijdschrift, waarin de resultaten van dit onderzoek worden beschreven.


Laurien Meijer

PhD Student

Kathleen Thomaes

Senior Onderzoeker, Manager Behandelzaken

 

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2023 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin