Onderzoeken

Kenniscentrum
Status

Cognitieve Gedragstherapie bij Gokverslaving

Hoe effectief kan CGT worden ingezet bij gokproblematiek?

Lees meer

Pilotonderzoek klinische versus ambulante detoxificatie van alcohol

Een prospectief cohortonderzoek naar de patiëntkenmerken, effectiviteit, veiligheid, kosten en patiënttevredenheid bij ambulante en klinische detoxificatie van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol.

Lees meer

STOP! Revictimisatie

Bestaan er risico- en beschermende factoren om revictimisatie na herstelde PTSS te voorkomen?

Lees meer

Behandeling van PTSS & Verslaving (TOPA)

Verslaving en psychotrauma tegelijk behandelen, kan dat? En met welke interventie doe je dit?

Lees meer

Digging For Goals Using Datascience

Wat kan log data van de Jellinek Zelfhulp-interventie ons leren om de interventie te verbeteren?

Lees meer

Train your Brain

Onderzoek naar de toepassing van serious games als zorginnovatie in de verslavingsbehandeling.

Lees meer

CSI Addiction: Cognitive Screening in Addiction

Draagt vroege detectie van cognitieve stoornissen bij aan adequate verslavingszorg?

Lees meer

Dopacon: Onderzoek naar gokverslaving

Wat kunnen we leren over de rol van dopamine bij gokverslaving?

Lees meer

Psychische gezondheid en middelengebruik onder statushouders in Utrecht

Probleemstelling: Statushouders lopen een verhoogd risico op psychische klachten en overmatig gebruik van verdovende middelen; dat mogelijk met elkaar samenhangt.

Lees meer

Blended Alcohol Depressie Ehealth (BLADE)

Is een reguliere depressiebehandeling effectiever als je een online module gericht op het minderen van alcoholgebruik toevoegt?

Lees meer

Sekse en Gender in Alcoholverslaving (SEGA)

Hoe kunnen sekse- en genderverschillen van invloed zijn op de behandeling van alcoholverslaving?

Lees meer

OptiBlend

De blended behandeling van Jellinek in cliëntenfocusgroepen worden vernieuwd en leefstijlmodules (gezonde voeding, beter slapen) en nazorg met terugvalpreventie worden toegevoegd.

Lees meer

De Utrechtse Somatische Screener (USS)

Hoe kan een nieuwe screeningslijst voor somatische klachten worden ingezet in de ambulante verslavingszorg, en welke extra inzichten krijgen we hierdoor?

Lees meer

Netwerktheorie over verslaving en depressie

Hoe verhouden verslaving en depressie zich tot een stedelijke context?

Lees meer

De 5-stappen methode bij naasten

Het doel van het onderzoek is het evalueren van de 5-stappenmethode voor volwassen naasten van mensen met een verslaving, om zo de preventieve zorg te verbeteren.

Lees meer

Youth in Transition

Wat voorspelt een gunstig lange termijn beloop van jongeren die zich met verslavingsproblematiek melden?

Lees meer

Beleidsonderzoek Jellinek Rookvrij

In dit project wordt onderzocht wat de impact van beleid is geweest op rookgedrag (stoppen of minderen) in de rokende cliëntenpopulatie bij Jellinek, per type zorg en per type roker.

Lees meer

Neuromodulatie bij alcoholafhankelijkheid: een repeated-Transcranial Magnetic Stimulation-MRI onderzoek naar werkingsmechanismen

Wat kan repeated Transcranial Magnetic Stimulation-MRI onderzoek ons vertellen over de werkingsmechanismen bij alcoholproblematiek?

Lees meer

Streetwise, Otherwise, Selfwise (SOS)

Resulteert het toevoegen van de SOS training aan de standaardbehandeling van dubbele diagnose patiënten in een sterkere afname van victimisatie?

Lees meer

Modulatie van hersenreactiviteit op drugsgerelateerde cues in recent abstinente heroïne afhankelijke patiënten

Onderzoek naar de acceptatie van een vorm van depot-naltrexon, onder Nederlandse hulpverleners in de verslavingszorg als nieuwe behandeloptie voor chronische heroïne afhankelijke patiënten.

Lees meer

De prevalentie en behandeling van verslaving en ADHD

Hoe vaak komt ADHD voor bij patiënten met verslavingsproblematiek?

Lees meer

Farmacotherapie voor base-cocaïne afhankelijkheid

Evaluatie van het voorschrijven van modafinil in combinatie met cognitieve gedragstherapie bij verslaving aan cocaïne.

Lees meer

Impulsiviteit bij verslaving

Is impulsiviteit een behandelbare risicofactor bij verslaving?

Lees meer

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin